Trafiksikkerhedsråd Jammerbugt Kommune


 

Jammerbugt Kommune har et bredt sammensat Trafiksikkerhedsråd, som høres i forbindelse med kommunens arbejde med trafiksikkerhed.

 

  • Rådet er sammensat af forskellige trafikkantgrupper.
  • Rådet høres i forbindelse med projektering af nye tiltag.
  • Rådet skal via dialog, oplysning m.v. medvirke til videndeling indenfor trafiksikkerhed.

Kommissorium for Trafiksikkerhedsrådet:

Følgende deltager i kommunens trafiksikkerhedsråd:

Formanden for teknik- og miljøudvalget, formand

Nordjyllands Politi

Landboorganisationerne

Færdselskontaktlærerne

Dansk Kørerlærer Union

Dansk Cyklistforbund, Jammerbugt afdeling

Dansk Transport og logistik, lokalafdeling

Dansk Handicapråd, Jammerbugt afdeling

En repræsentant for motionscyklister

Teknik- og forsyningschefen og trafiksikkerhedsmedarbejderen deltager i møderne som sekretær.

 

Referater fra Trafiksikkerhedsrådet finder du her: