Færdselslære - fælles mål

Emnet færdselslære er et obligatorisk emne i Folkeskolen fra børnehaveklasse til 9. klasse. Undervisningen er opdelt i tre trinforløb: Børnehaveklasse til 3. klasse, 4.- 6. klasse og 7.- 9. klasse.

 

Færdselslære er ikke tillagt et selvstændigt timetal, men indgår i undervisningen i de obligatoriske fag. Det påhviler skolelederen at træffe beslutning om, hvilke fag undervisningen i færdselslære skal foregå i.

 

I færdselslære skal eleverne opnå kompetence i at færdes sikkert og ansvarsfuldt i trafikken. Eleverne skal lære at passe på sig selv og andre i trafikken, så ulykker undgås samt lære at hjælpe, hvis ulykken er sket.

 

Fælles Mål omfatter to kompetenceområder: Trafikal adfærd og ulykkeshåndtering.

 

Tryk dig ind på:

 

Læseplanen fra EMU

 

Oversigt over Fælles Mål fra Undervisningsministeriet

 

Vejledning til færdselslære fra EMU