Lokalrådets hovedarbejdsområder er at drøfte spørgsmål vedrørende politiets kriminalitetsbekæmpende og kriminalpræventive indsats i lokalområdet samt spørgsmål vedrørende kriminalitetsudviklingen, SSP-samarbejdet og samarbejdet i øvrigt mellem politiet og lokalsamfundet.

Lokalrådet skal sikre, at der lokalt i forhold til de enkelte kommuner sker en konkret udmøntning af de overordnede rammer og mål for kriminalitetsbekæmpelsen og det kriminalitetsforebyggende samarbejde. Lokalrådet skal desuden udarbejde lokale handleplaner for blandt andet den kriminalpræventive indsats og samarbejdet i kommunen i overensstemmelse med den strategiske plan udstukket i Kredsrådet (Kredsrådet er et strategisk forum i Nordjyllands politikreds. Politidirektøren er formand for kredsrådet, som i øvrigt består af de 11 borgmestre i politikredsens kommuner).

Lokalrådet har endvidere til opgave at:

  • godkende SSP-arbejdsgruppens målsætning og handleplan
  • godkende SSP-arbejdsgruppens årsberetning

Hvis der er behov herfor, kan de kommunale repræsentanter afholde egne koordineringsmøder. Repræsentanter fra det øvrige lokalsamfund kan inddrages i Lokalrådets behandling af konkrete temaer ad hoc.

Mødefrekvens: Min. 4 gange årligt samt ad hoc.