Opgaver og funktioner for SSP-koordinatoren i Jammerbugt Kommune:

Funktioner på skoleområdet:

 • SSP-koordinatoren har sit særlige opgavefelt inden for ”Børne- og Familieudvalget”, hvor folkeskolerne er organiseret. SSP-koordinatoren har reference til Skolechefen
 • SSP-koordinatoren er bindeleddet på tværs i skoleområdet og har sine tætte relationer til ungdomskonsulenterne og projektmedarbejder
 • SSP-koordinatoren er repræsenteret i SSP-arbejdsgruppen 

Opgaver og ansvar for SSP-koordinator – 100 timer:

 • deltager efter behov i SSP-udvalgene på skolerne med henblik på at formidle viden om SSP-arbejdet fra andre sammenhænge samt at søge viden og indsigt lokal
 • indkalder til og forestår møder med SSP-kontaktlærere med henblik på at forstå videndeling og udviklings af SSP-arbejdet
 • medvirker til at udarbejde forslag til virksomhedsplan og evalueringsrapporter
 • deltager i kollegiale møder, herunder bl.a. møder i politikredsen og SSP-samrådetdeltager efter invitation i møder i forskellige personalegrupperdeltager efter invitation i forældremøder, borgermøder m.v.
 • samarbejder tæt med kommunens ungdomskonsulenter og projektmedarbejdere
 • har kendskab til livet i kommunen herunder børn og unges arenaer
 • har kendskab til relevant informationsmateriale og formidler dette har kendskab til relevant undervisningsmateriale og formidler dette 
 • varetager planlægning og afvikling af kursusforløb for medarbejdere 
 • varetager medplanlægning og afvikling af særlige SSP-arrangementervaretager pressekontakt i ikke-politiske sammenhængeer
 • medvirkende til synliggørelse af SSP i kommunen

SSP Koordinator

Tommy Duun Mogensen

Mobil 4191 3232