SSP-arbejdsgruppens funktioner og opgaver:

 • skabe et samordnet forebyggelsessystem, der forebygger kriminel adfærd
 • Forme et system, der kan opfange faresignaler tidligt nok med henblik på en tidlig indsats
 • Sikre en indsats, der hindrer, at grupper med uhensigtsmæssig social adfærd – navnlig kriminel – opstår og udvikler sig.

SSP-arbejdsgruppen skal bl.a. derfor sørge for:

 •  at udveksle oplysninger og synspunkter om lokale kriminalitetsproblemer og om den kriminalpræventive indsats
 • at virke som forum for gensidig inspiration ved gennemførelse af kriminalpræventive foranstaltninger, således at påtænkte foranstaltninger i den ene sektor kan blive belyst af erfaringer og vurderinger fra de andre sektorer, før de gennemføres
 • efter behov at igangsætte informationskampagner om kriminalitet og igangsætte projekter af kriminalpræventiv karakter, både i samarbejde med lokalområdet og for hele kommunen
 • efter behov at igangsætte projekter om misbrug og ungdomsproblemer
 • at kooodinere arbejdet med at løse problemer omkring grupper af elever, specielt af kriminel karakter og/eller misbrugskarakter
 • at der udarbejdes en plan for den kriminalpræventive indsats, kriminalpræventive undervisningsforløb m.m.
 • nedsætte ad hoc-grupper efter behov
 • at der udarbejdes en årsberetning

Mødefrekvens: Min. 4 gange årligt samt ad hoc.