Kredsrådet er et strategisk forum i Nordjyllands politikreds.

Politidirektøren er formand for kredsrådet, som i øvrigt består af de 11 borgmestre i politikredsens kommuner.

Kredsrådet har vedtaget fælles indsatsområder:

  • utryghedsskabende og utilpassede individer og grupper
  • vold
  • færdsel
  • sportsbegivenheder

  • æresrelaterede forbrydelser

Borgmester Mogens Gade sidder i kredsrådet.