SSP organisationen i Jammerbugt og dens opgaver:

I Jammerbugt Kommune er SSP-arbejdet organiseret med et Lokalråd i regi af Hjørring Politi, en SSP-arbejdsgruppe samt SSP-udvalg på alle kommunens skoler samt nogle privatskoler.

Visionen for SSP-samarbejdet er i lighed med det øvrige forebyggelsesområde, at børn og forældre oplever sig som betydningsfulde og handlende aktører, når opgaverne i forhold til Sundhedsfremme, Forebyggelse og Særlig Indsats løses i Jammerbugt Kommune.

Målsætningen for SSP-samarbejdet i Jammerbugt Kommune er at opbygge, anvende og vedligeholde et lokalt netværk, der har kriminalpræventiv indvirkning på børn og unges dagligdag. Et netværk, som det er målet at bruge til at opfange faresignaler og udviklingstendenser i kriminaliteten og i børn og unges levevilkår tidligt nok til at der kan gøres en indsats.

Opgaver for SSP-samarbejdet jævnfør Retsplejeloven, Lov om social service og Folkeskoleloven. Opgaverne i det samlede SSP-samarbejde er at skabe en forebyggelseskultur centralt i Jammerbugt Kommune og decentralt i lokalområdet. Endvidere er det opgaven at sikre at det kriminalpræventive arbejde har prioritet og er en nødvendig del af hver enkelt institutions arbejde.