Formålet med forebyggelse i folkeskolen er:

  • At synliggøre og skabe forståelse for børne- og ungdomskulturen, så voksne omkring bedre kan handle
  • At give børn og unge kompetencer til, at kunne klare sig i livet og finde den livskvalitet, der passer den enkelte
  • At gøre en særlig indsats for børn og unge oplever et godt og socialt skoleliv
  • At styrke børn og unges selvværd
  • At skabe et netværk af voksne omkring børn og unge gennem forældresamarbejde og de voksne, som børn og unge møder i dagligdagen
  • At bevidstgøre børn og unge om skadelige livsvaner, herunder brug og misbrug / afhængig af rusmidler

Anvendelse af læseplanen:

Læseplanen har til formål:

  • At undersøge ovenstående
  • At sikre at alle elever i Jammerbugt Kommunes skoler modtager forebyggende undervisning hvert skoleår
  • At der tilstræbes ensartethed i gennemgang af arbejdsemner ved kommunens skoler

Materialer:

Af læseplanen fremgår en del forebyggende materiale, som er tænkt som praktisk håndsrækning til klasselærere fra børnehaveklasser til 9. klasse. Hovedparten kan rekvireres på CFU.

Udgangspunkt for undervisningen:

Indhold og organisation afundervisningsforløb vil selvfølgelig være afhængig af, hvilken klasse der er tale om. På alle klassetrin arbejder klassen ud fra årets motto, som fremgår af oversigt.

Der kan - hvis forhold i klassen taler herfor - tages emner op for kommende klassetrin eller der kan ske en gentagelse fra tidligere klassetrin. Det er klasseteamets ansvar at SSP Læseplanen indgår i årsplanlægningen. Klasselæreren har den koordinerende funktion, og er ansvarlig for, at de obligatoriske emner på forældremødet bliver gennemgået og diskuteret.

Forældremøder:

Et tidligt og inkluderende forældrenetværk i den enkelte klasse er en meget vigtig faktor i forhold til den kriminalitets- og misbrugsforebyggende indsats i folkeskolen.

Ved at involvere sig i børnegruppens trivsel kan forældrene være med til at forebygge, at nogle børn udstødes og kommer ud på et skråplan.

Når forældrene samarbejder omkring børnenes dagligdag, styrker det børnenes sociale liv. Målet med forældresamarbejdet  er, at alle børn og deres forældre bliver en del af gruppens eller klassens fællesskab.

Samarbejdet mellem forældrene kan udvikles, så forældregruppen danner egentlig netværk. Jo tidligere netværket starter, jo bedre. Det er nemlig nemmere at kontakte hinanden om de problemer, der kan opstå, når man kender hinanden godt.

Forældremødet er et oplagt sted at starte samarbejdet, da møderne er formaliserende og der er en lærer, forebyggelsesmedarbejder, forældreback-up eller andre, der kan igangsætte dialogen og støtte processen.

Forældrenes næste skridt er at blive enige om konkrete aftaler og handlinger. Det kan være aftaler om at kontakte hinanden, hvis man ser noget bekymrende, aftaler om fødselsdage, lommepenge, alkohol m.m.. Forældrene tager initiativ til og organiserer det, som aftales på mødet.

Arbejdet sluttet først, når klassen forlader skolen, og det betyder meget, at revision af indgåede aftaler er et fast punkt på forældremødet. Klasselæreren er garrant for, at dette sker.

På de skoler, der modtager elever fra grundskoler er det afgørende, at der samarbejdes og koordineres, så den røde tråd i indsatsen bevares.

Skoleledelsen kan med deres erfaring og eksempler trække linjer i det store perspektiv og er rollemodeller mht. åbenhed og tillid.

Erfaringsudveksling:

Hvis du har idéer og metoder i forhold til den kriminalitets- og misbrugsundervisning i folkeskolen, som denne læseplan ikke dækker, så er du velkommen til at rette henvendelse til kommunens SSP koordinator.

Eventuelle idéer og metoder kan lægges ind på SSP hjemmesiden, så andre kan får glæde af dem.


Årets tema i:

Bh.kl.: Venner frem for uvenner

1. kl.: Samværsregler

2. kl.: Sladre / lyve

3. kl.: Mobning

4. kl.: Kammeratskab

5. kl.: At stjæle

6. kl.: Fra barn til ung

7. kl.: Alkohol og det gode kammeratskab

8. kl.: Kriminalitet og ansvar

9. kl.: Rusmidler og misbrug

Årets motto i:

Bh.kl.: Venner frem for uvenner

1. kl.: I klassen hjælper vi hinanden

2. kl.: I klassen lyver vi ikke for hinanden

3. kl.: Hos os mobber vi ikke!

4. kl.: Vi vælger de gode kammerater

5. kl.: Hos os stjæler vi ikke

6. kl.: Vi respekterer hinanden som vi er

7. kl.: Vi passer på os selv og hinanden

8. kl.: Tænk dig om - vælg det gode liv

9. kl.: Vi siger nej til stoffer