Rusmiddelundersøgelse 2013

SSP Jammerbugt har i januar og februar måned 2013 gennemført spørgeskemaundersøgelse i alle kommunens 7. - 10. klasser med ønsker at få et nærmere kendskab til de ældre skoleelevers erfaringer med rusmidler.

Undesøgelsen har været anonym.